logo1557732445
iso

Tờ trình thông qua việc thành lập công ty TNHH thương mại và dịch vụ quản lý sau đầu tư DA bất động sản

 

TRANG THÔNG TIN CÔNG TY CỔ PHẦN THI CÔNG CƠ GIỚI XÂY LẮP

Cơ quan chủ quản: Công ty cổ phần thi công cơ giới xây lắp

Địa chỉ:  phố Hạ Đình, Thanh Xuân, Hà Nội

Hotline: (84 4) xxx xxxx

Email: xxx@xxx-xxx.vn

Copyright © 2019. Designed by Calisto